Στην εφαρμογή στο προφίλ του χρήστη/διαχειριστή υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του λογαριασμού IBAN που έχετε δηλώσει και μπορείτε να τον αλλάξετε συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία που ζητούνται, πριν τους ορισμένους μήνες απόδοσης (βλέπε προηγ. ερώτηση).