Η εταιρεία θα στέλνει τις σχετικές ενημερώσεις μέσω των μηνυμάτων/ειδοποιήσεων της εφαρμογής.