Μέσω της εφαρμογής στο προφίλ του κάθε χρήστη υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των τραπεζικών σας στοιχείων (λογαριασμός ΙΒΑΝ, επωνυμία επιχείρησης, αποδεικτικό που να φαίνεται η επωνυμία, το IBAN και το όνομα της τράπεζας χωρίς να εμφανίζονται ποσά). Το τελικό σημείο είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη επικαιροποίηση των τραπεζικών του στοιχείων (λογαριασμός IBAN) μέσα στην εφαρμογή πριν τους ορισμένους μήνες απόδοσης, δηλ. πριν το Σεπτέμβριο 2022 (για τις σαρώσεις έως και 31/08/2022), πριν το Νοέμβριο 2022 (για τις σαρώσεις έως και 31/10/2022) και μέχρι τέλος του 2022 (για την εκκαθάριση του 2022)