Θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία μας εγκαίρως και πριν την διακοπή εργασιών στην Εφορία για την αλλαγή του ΑΦΜ σας έτσι ώστε εάν έχετε πιάσει στόχο, να γίνει απόδοση στο παλιό ΑΦΜ για το χρονικό διάστημα που συμμετείχατε στο πρόγραμμα για το τρέχον έτος. Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικών στοιχείων όπου η νέα εταιρεία αποδέχεται όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις της προηγούμενης, τότε θα πρέπει να προσκομισθούν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τροποποίηση καταστατικού) για να συμψηφιστούν οι σκαναρισμένοι κωδικοί και να αποδώσουμε στο νέο ΑΦΜ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός των σκαναρισμάτων και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δε φέρει καμία ευθύνη.