Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης η απόδοση του προγράμματος επιβράβευσης Draught Club πραγματοποιείται μέσω χρεωστικού σημειώματος (τιμολόγιο) με τη διαδικασία της “αυτό-τιμολόγησης”.