Οι αποδόσεις θα υπολογίζονται ανά εταιρεία/ΑΦΜ, βάση της καθαρής αξίας αγοράς προ φόρων. Δηλαδή, οι σαρώσεις από 2 ή παραπάνω τελικά σημεία με το ίδιο ΑΦΜ ανά τύπο εγκατάστασης θα συμψηφίζονται και θα αποδίδουμε στο τελικό σημείο που θα μας υποδεικνύει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.