Η κατοχύρωση του δικαιώματος να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης DraughtClub γίνεται αυτόματα μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης που εσωκλείονται στην εφαρμογή.